Medlemsmöten

21 mars 2024: Tobias Karlsson: Inte bara snus: om den svenska tobaksindustrins uppgång och fall

15 februari 2024:  Karin Gustavsson: Mandelgrens ofullbordade. Om hur Lunds universitet sedan 1890 har arbetat med Nils Månsson Mandelgrens samling

19 oktober 2023. Eva Åkesson: ”Samtidigt i Uppsala”

29 maj 2023. Johan Östling: ”Europeiseringen av Lunds universitet: Kunskapshistoriska betraktelser över 1980- och 1990-talen”

27 april 2023. Fredrik Tersmeden: ”Dragna värjor, vådaskott och likkistor på vift – nedslag i den akademiska brottskrönikan”.

23 februari 2023. Ylva Haidenthaller och Martin Sunnqvist: ”Lunds universitets medaljer”

17 november 2022. Anne-Marie Leander Touati: ”Pompeji – ett långsiktigt projekt”

22 september 2022. Thomas Kaiserfeld. ”Universitetens dilemma: ”Att konkurrera och samverka på samma gång”

4 och 5 maj 2022. Medlemsvandring med Agnes i Lund: ”Död eller bot och bättring. Apoteket Svanen, läkekonst och friskvård genom fem sekler i Lund.”

21 april 2022. Per Karsten: ”Kung Karls svärd och Descartes skalle – nytt ljus på universitetets äldsta samlingar”

24 november 2021. Christian Balkenius: ”Drömmen om en mänsklig robot”

14 september 2021. En icke-botanisk vandring i Botan

15 oktober 2020. Hjördis Kristenson: Visning av Skissernas Museums arkitektur.

3 februari 2020. Ola Wikander: ”Drakar och stormgudar: gammaltestamentlig och nordvästsemitisk mytologi då och nu”

20 november 2019. Klas-Göran Karlsson: ”Versaillesfreden 100 år”

26 september 2019: Sven Lidin: ”Periodiska systemet och vad det betytt för mänskligheten – en resa genom vetenskaps- och kulturhistoria”

23 maj 2019. Roger Johansson: Visning av Malmö universitet

30 januari 2019. Martin Sunnqvist: ”Juridik och historia kring akademier och lärda samfund – med Svenska Akademien som aktuellt exempel”

19 september 2018. Christer Löfstedt: ”Hur hittar en nattfjäril hem?”