Styrelse, stadgar och årsmöten

Magnus Jerneck är ordförande i Sällskapets styrelse. Aktuell styrelse och kontaktadresser finner du här: LUHS styrelse 2024–25

Valberedningens sammankallande är Ulf Körner. Sällskapets stadgar finns här.

Årsmöten

Årsmötet 2024 hölls den 18 april på Eden.

Verksamhetsberättelse 2023

Ekonomisk redovisning 2023

Årsmötesprotokoll 2024

Årsmötet 2023 hölls den 27 april på Eden.

Verksamhetsberättelse 2022

Ekonomisk redovisning 2022

Årsmötesprotokoll 2023

Årsmötet 2022 hölls den 21 april i Genetikhuset.

Verksamhetsberättelse 2021

Ekonomisk redovisning 2021

Årsmötesprotokoll 2022

Årsmötet 2021 hölls under våren 2021 som ett korrespondensårsmöte på grund av den rådande pandemin.

Verksamhetsberättelse 2020

Ekonomisk redovisning 2020

Årsmötesprotokoll 2021

Årsmötet 2020 hölls under hösten 2020 som ett korrespondensårsmöte på grund av den rådande pandemin.

Verksamhetsberättelse 2019

Ekonomisk redovisning 2019

Årsmötesprotokoll 2020

Årsmötet 2019 hölls den 21 mars på BMC.

Verksamhetsberättelse 2018

Ekonomisk redovisning 2018

Årsmötesprotokoll 2019