Bli medlem!

Alla intresserade är varmt välkomna!

Sätt in årsavgiften, endast 200 kr, på PlusGiro 49 20 43-5. Betalningsmottagare Lunds universitetshistoriska sällskap. Glöm inte att skriva ditt namn, adress och eventuell institution med hämtställe. Meddela gärna din epostadress till inga.elding@bahnhof.se, så att vi kan påminna om möten.

Här hittar du ett inbetalningskort för årsavgiften 2022.