Välkommen till LUHS!

Utställning.
Fakultetsmadam, fiktiv 1800-talsstudent, sprängskiss av universitetshuset 1882 med mera i utställningen ”Lunds universitet – historia och historier” på Historiska museet i Lund. Foto: Fredrik Tersmeden

Alla som är intresserade av universitetens historia i allmänhet och Lunds universitets i synnerhet är varmt välkomna som medlemmar i Lunds universitetshistoriska sällskap. Medlemskapet ger inblickar i hur studenter, lärare och andra anställda har haft det genom tiderna.

Medlemsmöten och årsbok

Sällskapet håller regelbundna möten med intressanta föredrag och producerar en årsbok för sina medlemmar – långt mer värd än årsavgiften. Se vad som är på gång under Aktuellt. 

Årsboken för 2024 har titeln ”Lunds domkyrka – idéer och världsbilder” och är en antologi med David Dunér som redaktör. En lista på Sällskapets årsböcker finns här: LUHS årsböcker 1994–2024

Studieresa

En gång om året ordnar Sällskapet en studieresa till en annan universitetsmiljö. Tidigare resor.

Utställning om Lunds universitets historia

Sällskapet har varit med och producerat den universitetshistoriska utställningen ”Lunds universitet – historia och historier som visas på Historiska museet i Lund under 2022 och 2023. Läs mer om utställningen här.

Du kan också läsa mer om Lunds universitets historia här.

Sällskapets pris

Sällskapets pris utdelas vartannat år till personer som gjort stora insatser för Lund, dess universitet och historia. Priset 2024 på 20.000 kronor tilldelades Akademiska Föreningens Arkiv & Studentmuseum för dess stora insatser med att samla in, dokumentera och förteckna arkiv och annat material ur Lunds rika studentliv och från dess olika studentorganisationer. Läs mer här.

Aktuellt

Här hittar du våra medlemsbrev och annan aktuell information.