LUHS

Alla som är intresserade av universitetens historia i allmänhet och Lunds universitets i synnerhet är varmt välkomna som medlemmar. Medlemskapet ger inblickar i hur studenter, lärare och andra anställda har haft det genom tiderna.

Sällskapet håller regelbundna möten med intressanta föredrag och producerar en årsbok för sina medlemmar – långt mer värd än årsavgiften. En lista på Sällskapets årsböcker finns här: LUHS årsböcker 1994–2022

En gång om året ordnar Sällskapet en studieresa till en annan universitetsmiljö. LUHS reseregler finns här.

Sällskapet har ansvarat för Universitetsmuseet som tidigare var inrymt i en före detta professorsbostad inne på Kulturens museiområde i Lund. I väntan på att en ny universitetshistorisk utställning kan produceras går det att få en överblick över Lunds universitets historia här.

Sällskapets pris utdelas vartannat år till personer som gjort stora insatser för Lund, dess universitet och historia. Priset 2020 tilldelades docent Håkan Håkansson på UB för hans arbete med digitaliseringen av Ravensbrückarkivet. Läs mer här.