Se ”Lunds universitet – historia och historier” på Historiska museet!

Althinsalen med den universitetshistoriska utställningen. Foto: Petra Francke

Den 31 maj öppnade utställningen ”Lunds universitet – historia och historier” på Historiska museet. Här målas universitetets mer än 350 åriga historia med breda penseldrag och några av dess finaste skatter ställs ut.

Utställningen visas i museets salar för tillfälliga utställningar på bottenplan. I den större Althinsalen berättas historien någorlunda kronologiskt, där ett återkommande inslag är de tecknade, fiktiva studenter som togs fram i samband med universitetets 350-årsjubileum. De illustrerar vad som var utmärkande för olika epoker i universitetets historia.

I den mindre salen Skattkammaren berättas om universitetets tillkomst, och här ställs också universitetets regalier ut när de inte används – alltså rektorskedjan, silverspirorna och nycklarna. Även Peder Winstrups vinkanna visas här, vilken antagligen fanns med på ett hörn när Winstrup först föreslog för Karl X Gustav att Lund borde få ett universitet.  I museets andra salar finns det även skyltar som kopplar universitetet till respektive sals tema.

Generellt betonas den äldre universitetshistorien i utställningen. Den enorma utveckling på alla plan som skett under det senaste seklet kan av utrymmesskäl bara skildras högst översiktligt.

Utställningen kommer att stå uppe under ett och ett halvt år. Den har kommit till på initiativ av Göran Larsson, som är vice ordförande i LUHS och ordförande i styrelsen för Historiska museet.  Sedan universitetsmuseet på Kulturen stängdes för ett antal år sedan och planerna på en ny permanent universitetshistorisk utställning, först i Kungshuset och sedan  Universitetshuset, rann ut i sanden saknas ett ställe där man kan ta del av  Lunds universitets historia. Denna utställning kommer tillfälligtvis att råda bot på detta, men en permanent lösning saknas fortfarande.

Utställningen har bekostats av Lunds universitet och LUHS. Den har producerats av en arbetsgrupp med redaktionen för universitetets jubileumsbok ”Lunds universitet under 350 år – historia och historier”(och tillika styrelsemedlemmarna i LUHS) – Petra Francke, Björn Magnusson Staaf och Fredrik Tersmeden – samt Göran Larsson, Per Karsten och Anna Malinowski från Historiska museet. Utställningen har både svensk och engelsk text.

Historiska museet har öppet tisdag–söndag 12.00–17.00, torsdag 12.00–20.00 (måndag stängt). Här kommer du till Historiska museets webbplats.