Årsböcker

Sällskapet producerar varje år en bok för sina medlemmar. En lista på Sällskapets årsböcker finns här: LUHS årsböcker 1994–2024

Årsboken 2023 

Sällskapets årsbok för 2023 heter Universitetshuset i Lund och är skriven av Sten Åke Nilsson, professor em. i konstvetenskap. I boken berättar han om husets historia – behovet av ett nytt universitetshus, planeringen, uppförandet, invigningen 1882 och de olika rummen med aulan som huvudnummer. Restaureringarna ges stor plats liksom sfinxerna, som återkom till husets tak 1993, efter 34 års frånvaro! 

Ett kapitel ägnas åt utställningsverksamheten högst upp i huset som började redan 1898 och fortsatte i mer än hundra år. Här anordnades bland annat den första Hill-utställningen 1911, GAN debuterade och Matisse passerade på väg till Stockholm.

Boken är rikt illustrerad med Zettervalls ritningar, andra äldre bilder och nytagna foton av Gunnar Menander.

Årsboken 2022Bokomslag.

Handbok i Lundaandan – om den finns av Göran Bexell och Per Lindström

Årsboken 2021Bokomslag

Men Lundagård lever! 100-årsboken om Lundagård – Sveriges äldsta studenttidning 1920–2020

 

 

Årsboken 2020Bokomslag.

Skissernas Museum – arkitektur, plats, process av Hjördis Kristenson

Årsboken 2019

Lundensare – Universitetsöden under fyra århundraden
av Fredrik Tersmeden

Sydsvenskans artikel om boken