Sällskapets pris

Sällskapets pris utdelas vartannat år till personer och verksamheter som gjort stora insatser för Lund, dess universitet och historia. Här finns en lista med pristagarna 2002–2024.

Sällskapets pris 2024 – Akademiska Föreningens Arkiv & Studentmuseum

Lunds universitetshistoriska sällskaps pris tilldelas Akademiska Föreningens Arkiv & Studentmuseum för dess stora insatser med att samla in, dokumentera och förteckna arkiv och annat material ur Lunds rika studentliv och från dess olika studentorganisationer. Under senare år har AF:s Arkiv & Studentmuseum genomfört ett omfattande digitaliseringsprojekt där stora och viktiga delar av universitets- och studenthistoriskt bild-, film- och ljudmaterial samt tidningen Lundagård tillgängliggjorts till gagn för såväl tidigare som kommande studentgenerationer.

Sällskapets pris 2022 – Bente Eriksen

Lunds universitetshistoriska sällskaps pris tilldelas Botaniska trädgårdens avgående föreståndare Bente Eriksen för hennes framgångsrika arbete med att vidareutveckla Lunds universitets Botaniska trädgård och göra trädgården alltmer tillgänglig såväl för Lunds universitet, dess personal, studenter och gäster, som för Lunds stad, dess invånare och besökare.

Lunds universitets botaniska trädgård har under Bente Eriksens ledning blivit en ständigt växande resurs för forskning och utbildning – en kunskapskälla och plats för möten, samvaro, vila, rekreation och inspiration, tillgänglig för alla. Genom sitt ledarskap och sitt arbete med externa bidrag har Bente Eriksen gjort denna utveckling möjlig och även lagt en god grund för Botaniska trädgårdens fortsatta verksamhet. Trädgården utvidgas de närmsta åren med nytt växthus och ny undervisningssal.

Sällskapets pris 2020 – Håkan Håkansson

Lunds universitetshistoriska sällskaps pris tilldelas Håkan Håkansson för hans insatser att genom digitalisering, presentationer och information göra Ravensbrückarkivet känt och tillgängligt såväl i Lund som långt utanför Lunds universitets och Sveriges gränser.

Håkan Håkansson är docent i idé- och lärdomshistoria och är verksam vid Universitetsbiblioteket i Lund.

Ravensbrückarkivet är ett världsunikt arkiv med 500 djupintervjuer med överlevande från koncentrationslägret Ravensbrück och andra liknande läger under andra världskriget. Arkivet består också av fotografier, anteckningsböcker, personliga ägodelar och namnlistor från lägret. Den 20 oktober 2017 öppnades webbportalen med det digitaliserade arkivet för både forskare och privatpersoner som söker efter information om anhöriga, och det fick genast stor internationell uppmärksamhet.

Sällskapets pris 2018 – Jubileumskansliet och ordföranden för jubileumskommittén

Lunds universitetshistoriska sällskaps pris 2018 tilldelades Jubileumskansliet för universitetets 350-årsjubileum, tillsammans med ordförande i jubileumskommittén, för deras outtröttliga och engagerade arbete med att göra Lunds universitets 350-årsjubileum till den stora framgång det har blivit.

Ett oräkneligt antal människor har engagerat sig och bidragit till framgången. Universitetet har fått visa sin stora bredd och har stärkt banden både inom universitetet och mellan universitetet och omvärlden. En SIFO-undersökning visar att redan i april kände var femte svensk till jubileet. Den sammanhållande kraften under de årslånga förberedelserna och det 14 månader långa genomförandet är och har varit jubileumskommittén med sin ordförande Göran Bexell och jubileumskansliet under ledning av jubileumskoordinator Carina Jensen och hennes medarbetare Louise Pierce och Cecilia Schubert.