Medlemsbrev september 2022

Inbjudan till medlemsmöte med Thomas Kaiserfeld, professor i idé- och lärdomshistoria

Universitetens dilemma: Att konkurrera och samverka på samma gång

Tid: Torsdagen den 22 september 2022, kl. 18.00 

Plats: Edens hörsal, Paradisgatan 5H, Lund (Edens hörsal ligger mitt inne i området mellan ­Allhelgona kyrkogata och Paradisgatan). 

Det finns något paradoxalt i att universiteten idag både ska konkurrera och samverka. Upprinnelsen till dessa förväntningar kom under 1960-talet då en av tidens stora stridsfrågor hos studentrörelsen var just utbildningens organisation. Sedan dess är forsknings­politik något som diskuteras återkommande och förändringarna präglar ständigt universitets verksamhet. Men vad händer när tankarna på konkurrens och samverkan ställer till det som exempelvis i Macchiarini-affären? 

Dessa frågor kommer Thomas Kaiserfeld att belysa utifrån sin forskning om hur olika organisationer har ­skapats under de senaste tre-fyra seklerna för att underlätta att kunskapsrön och forskningsresultat kommit användare till del.

Vi avslutar med mingel med vin och tilltugg i foajén. De medlemmar som ännu inte har hämtat årsboken för 2022 kan göra det i anslutning till föreläsningen.

Välkomna!

Styrelsen

Portotillägg för hemskick av årsboken 2023

I december kommer Sällskapets årsbok för 2023 ut. Den handlar om Universitetshuset och är skriven av professor em Sten Åke Nilsson. Boken kommer i vanlig ordning att kunna hämtas vid speciella utlämningstillfällen av de medlemmar som då har betalt medlemsavgiften för 2023, oförändrat 200 kronor. 

Nytt för kommande år är ett portotillägg på 75 kronor för den som framöver vill få sin bok hemskickad, dvs en års­avgift på 275 kronor. Information om inbetalning av medlemsavgiften liksom datum och plats för utlämning av årsboken meddelas i ­oktoberutskicket tillsammans med inbjudan till ett spännande medlemsmöte om Pompeji den 17 november.