Medlemsbrev november 2022

Inbjudan till medlemsmöte med Anne-Marie Leander Touati,  professor em. i antikens kultur och samhällsliv 

Pompeji – ett långsiktigt projekt

Tid: Torsdagen den 17 november 2022, kl. 18.00 

Plats: Edens hörsal, Paradisgatan 5 H, Lund (mitt inne i området mellan Allhelgona kyrkogata och Paradisgatan)

Det rikt illustrerade föredraget handlar om hur arbetet med friläggning och drivkrafterna bakom detta har utvecklats över tid i Pompeji sedan 1748, samt om ett ­svenskt projekt verksamt i ­Pompeji under perioden 2000–2016 och därefter på ­distans, hemma vid Lunds universitet. ­Det ­beskriver en teknisk utveckling som lett till nya analys- och tolknings­möjligheter, samt de större, över­gripande forskningsresultat i skärpunkten mellan ­arkeologi och historia som nåtts, inte minst tack vare arbetes långsiktighet. 

Prisutdelning. Vid medlemsmötet kommer även LUHS:s stora pris att delas ut till Bente Eriksen, föreståndare för Botaniska trädgården vid Lunds universitet.

Bokutlämning. De medlemmar som har betalt medlemsavgiften för 2023 kan hämta nästa årsbok vid mötet från kl 17.30, läs mer nedan.

Vi avslutar med mingel med vin och tilltugg.

Välkomna!

Styrelsen

Årsboken för 2023 

Sällskapets årsbok för 2023 heter ”Universitetshuset i Lund” och är skriven av Sten Åke Nilsson, professor em. i konstvetenskap. I boken berättar han om husets historia – behovet av ett nytt universitetshus, planeringen, uppförandet, invigningen 1882 och de olika rummen med aulan som huvudnummer. Restaureringarna ges stor plats liksom sfinxerna, som återkom till husets tak 1993, efter 34 års frånvaro! 

Ett kapitel ägnas åt utställningsverksamheten högst upp i huset som började redan 1898 och fortsatte i mer än hundra år. Här anordnades bland annat den första Hill-utställningen 1911, GAN debuterade och Matisse passerade på väg till Stockholm.

Boken är rikt illustrerad med Zettervalls ritningar, andra äldre bilder och nytagna foton av Gunnar Menander.

Bokutlämning 17 november

Boken kan hämtas redan från kl 17.30 vid medlemsmötet på Eden den 17 november (se ovan) av de medlemmar som då har betalt medlemsavgiften för 2023 (se nedan).

Bokutlämning 8 december

Ett andra tillfälle att hämta årsboken blir den 8 december mellan klockan 12.00 och 15.00 i Pufendorfinstitutets lokaler på Biskopsgatan 3 i Lund.

Medlemsavgift 2023 (med ev. portotillägg)

Medlemsavgiften för 2023 är oförändrat 200 kronor. 

Nytt för kommande år är ett portotillägg på 75 kronor för den som framöver vill få sin bok hemskickad. Om du är intresserad av detta betalar du således in en medlemsavgift på 275 kronor.

Betala in medlemsavgiften (200 eller 275 kronor) på: 

PlusGiro 49 20 43-5 eller 

Swish 1236973879 

Glöm inte att skriva namn, adress, e-postadress och ev. institution med hämtställe oavsett hur du betalar.

Här hittar du ett inbetalningskort till PlusGirot.