Sällskapets pris 2022 till Bente Eriksen

Vid medlemsmötet den 17 november delades Lunds universitetshistoriska sällskaps pris 2022 på 20.000 kronor ut till Botaniska trädgårdens avgående föreståndare Bente Eriksen. Detta skedde på länk till Portugal dit hon nyligen flyttat. Bente Eriksen får priset för sitt framgångsrika arbete med att vidareutveckla Lunds universitets Botaniska trädgård och göra trädgården alltmer tillgänglig såväl för Lunds universitet, dess personal, studenter och gäster, som för Lunds stad, dess invånare och besökare.

Lunds universitets botaniska trädgård har under Bente Eriksens ledning blivit en ständigt växande resurs för forskning och utbildning – en kunskapskälla och plats för möten, samvaro, vila, rekreation och inspiration, tillgänglig för alla. Genom sitt ledarskap och sitt arbete med externa bidrag har Bente Eriksen gjort denna utveckling möjlig och även lagt en god grund för Botaniska trädgårdens fortsatta verksamhet. Trädgården utvidgas de närmsta åren med nytt växthus och ny undervisningssal.