Medlemsbrev februari 2023

Sentida universitetsmedaljer från 350-årsjubileet 2016–18.

 

 

 

 

 

 

 

Inbjudan till medlemsmöte med fil. dr i konsthistoria  Ylva Haidenthaller och docenten i rättshistoria Martin Sunnqvist

Lunds universitets medaljer

Tid: Torsdagen den 23 februari 2023, kl. 18.00 

Plats: Hörsalen på Eden, Allhelgona kyrkogata 14, Lund (mitt inne i ­området mellan Allhelgona kyrkogata och Paradisgatan)

Vid universitetets invigning 1668 togs en minnesmedalj fram, och denna har sedan följts av fler minnesmedaljer vid jubileer och viktiga händelser. Dess­utom har universitetet använt medaljer för att uppmärksamma förtjänst­fulla insatser. Vilka medaljer har funnits genom tiderna, vad har de haft för symboler och vad har belönats? Hur blir det nu med medaljerna när riddar­ordnarna återkommer inom det statliga belöningssystemet? Dessa frågor kommer fil. dr. i konsthistoria Ylva Haidenthaller och docenten i rätts­historia Martin Sunnqvist att svara på. 

Bokutlämning

De medlemmar som inte har hämtat Sällskapets årsbok för 2023, ”Universitets­huset i Lund” av Sten Åke Nilsson, kan göra det i samband med mötet från kl 17.o0. Även årsboken för 2022, ”Handbok i Lundaandan – om den finns” av Göran Bexell och Per Lindström, kan hämtas.

Vi avslutar med mingel med vin och tilltugg.

Välkomna!

Styrelsen 

Längre fram i vår

Årsmöte 27 april. Redan nu vill vi flagga för årsmötet torsdagen den 27 april. Tid och plats meddelas senare. Efter årsmötet kommer Fredrik Tersmeden och Henrik Ullstad, båda arkivarier vid Universitetsarkivet, att hålla föreläsningen ”Dragna värjor, vådaskott och likkistor på vift – nedslag i den akademiska brottskrönikan”.

Höstens resa. Information om och anmälan till höstens medlemsresa kommer senast i början av juni. Resmålet är ännu inte bestämt.