Medlemsbrev april 2022

Kallelse till årsmöte

Medlemmarna i Lunds universitetshistoriska sällskap kallas härmed till årsmöte torsdagen den 21 april 2022 kl. 18.00 (prick) i aulan i Genetikhuset (Sektionen Student och utbildning), Sölvegatan 29 b, Lund. Se föredragningslista här.

Hämtning av årsböcker före årsmötet

Årsboken för 2022, Handbok i Lundaandan – om den finns, liksom årsboken för 2021, Men Lundagård lever, kan hämtas i Genetikhuset före årsmötet kl. 16.45–17.55.

Föredrag av Per Karsten efter årsmötet

Efter årsmötet den 21 april håller Per Karsten, fil.dr. arkeolog och museichef på Historiska museet vid Lunds universitet ett föredrag med titeln ”Kung Karls svärd och Descartes skalle – nytt ljus på universitetets äldsta samlingar”. 

Det senaste årets efterforskningar i Historiska museets äldsta historisk-etnografiska samlingar har inneburit helt nya upptäckter. Vem kunde ana att det fanns ett museum i Lund före Museum Stobaeanum? Och vem kunde tro att den sedan 1785 försvunna bildstenen från Skånes förnämsta vikingatidsmonument i Hunnestad skulle dyka upp ur myllan och nu återförenas med sina stenbröder på museet?

Medlemsvandring 4 och 5 maj

Apoteket Svanen. Foto: Margareta Nordh

”Död eller bot och bättring?” är temat för en historisk vandring om ”Apoteket Svanen, läkekonst och friskvård genom fem sekler i Lund”. 

Vår guide är Agnes i Lund, som leder oss genom välkända universitetshistoriska miljöer från Sandgatan över södra lasarettsområdet genom Lundagård fram till Apoteket Svanen. 

Eftersom vi kan vara högst 30 deltagare, erbjuds två tillfällen och vi behöver en förhandsanmälan.

När? 4 maj kl. 13.00–14.30 och 5 maj kl. 15.00–16.30

Samling i korsningen Sandgatan-Paradisgatan.

Anmälan senast den 29 april till boel.billgren@gmail.com

Skriv namn på deltagare och vilken dag du/ni vill delta i vandringen!