Medlemsbrev april 2023

Kallelse till årsmöte

Medlemmarna i Lunds universitetshistoriska sällskap kallas härmed till årsmöte torsdagen den 27 april 2023 kl. 18.00 i hörsalen på Eden, Allhelgona kyrkogata 14, Lund (mitt inne i området mellan Allhelgona kyrkogata och Paradisgatan, taxi kan t.ex. stanna på parkeringen vid Allhelgona kyrkogata eller den vid Paradisgatan). Se dagordningen här.

Föredrag om akademiska brott

Efter årsmötet berättar arkivarien Fredrik Tersmeden från Lunds universitetsarkiv om ett antal såväl allvarliga som mer kuriösa brottsfall från den tid då universitetet ännu hade domsrätt över sina studenter under titeln ”Dragna värjor, vådaskott och likkistor på vift – nedslag i den akademiska brottskrönikan”.

Bokutlämning

De medlemmar som inte har hämtat Sällskapets årsbok för 2023, ”Universitetshuset i Lund” av Sten Åke Nilsson, kan göra det i samband med mötet från kl 17.o0. Även årsboken för 2022, ”Handbok i Lundaandan – om den finns” av Göran Bexell och Per Lindström, kan hämtas.

Vi avslutar med mingel med vin och tilltugg.

Välkomna!

Styrelsen