Medlemsbrev maj 2023

Inbjudan till medlemsmöte med Johan Östling, professor i historia och föreståndare för Centrum för kunskapshistoria (LUCK), Lunds universitet.

Europeiseringen av Lunds universitet: Kunskapshistoriska betraktelser över 1980- och 1990-talen

Tid: Måndagen den 29 maj 2023, kl 18.00

Plats: Pufendorfsalen på första våningen i den byggnad som kallas Tryckeriet, Lilla Gråbrödersgatan 3C (ligger mittemot Juridicums huvudbyggnad, se bild)

Husfasad. Foto.
Ingången till Tryckeriet.

 

 

 

 

 

I sitt föredrag kommer Johan Östling att reflektera över europeiseringen av Europas universitet från 1980-talet och framåt ur ett kunskapshistoriskt perspektiv. Lund är här ett intressant exempel. Vid det sydsvenska lärosätet växte det fram en stark berättelse om Europa under andra hälften av 1980-talet som också röjde något väsentligt om universitetets självbild och identitet. Om det händelsevis finns någon i publiken med egna erfarenheter av europeiseringen av Lunds universitet under de omvälvande åren omkring 1989 tar Östling dessutom gärna del av hågkomster och berättelser.

Vi avslutar med mingel med vin och tilltugg. De medlemmar som ännu inte har hämtat årsboken för 2023 kan göra det i anslutning till föreläsningen.

Välkomna!

Styrelsen