Juridik och historia kring akademier och lärda samfund

– med Svenska Akademien som aktuellt exempel

Nästa medlemsmöte äger rum onsdagen den 30 januari kl. 18.00. Prefekten, Ulf Maunsbach, ger en kort presentation av juridiska institutionen, innan Martin Sunnqvist, jur. dr i rättshistoria, rådman och adjungerad universitetslektor, belyser problematiken med Svenska Akademien idag. Kvällen avslutas med mingel på sedvanligt vis.

Plats: Pufendorfsalen på Juridicum, Lilla Gråbrödersgatan 3C (f.d. Berlingska tryckeriet), Lund.