Medlemsbrev januari 2024

Inbjudan till medlemsmöte med Karin Gustavsson, etnolog och chef för Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Mandelgrens ofullbordade. Om hur Lunds universitet sedan 1890 har arbetat med Nils Månsson Mandelgrens samling

Tid: Torsdagen den 15 februari 2024, kl 18.00

Plats: Hörsalen i Eden, Allhelgona kyrkogata 14 (inne i kvarteret Paradis), Lund

Teckning av brud från 1800-talet.
Kronbrud från Vånga
socken i Östergötland
ur den Mandelgrenska
samlingen på
Folklivsarkivet.

När den 86-årige Nils Månsson Mandelgren avled i april 1899 ­öppnades sam­tidigt möjligheterna för forskning på den samling av teckningar och andra avbildningar av materiell kultur på svensk landsbygd som var hans livsverk. Samlingen, som han tidigare hade hyst i sin bostad på Svartensgatan i Stockholm, hade han donerat till Lunds universitet. 1890 hade den förts till ett säkert förvar hos universitetsbiblioteket i Lundagårdshuset. Efter Mandelgrens död inleddes intensiva aktiviteter för att inte bara bevara samlingen utan också utöka den och slutföra det livsverk som Mandelgren själv inte förmått avsluta. Ända sedan 1899 har både forskare och allmänhet använt samlingen. Dess organisatoriska hemvist inom universitetet liksom platsen och villkoren för dess förvararing har förändrats under årens lopp, liksom intresset för den från olika discipliner. 

 Vi avslutar mötet med mingel med vin och tilltugg. De medlemmar som ännu inte har hämtat årsboken för 2024 kan göra det i anslutning till föreläsningen. Då kan man också betala årsavgiften (200 kr) med Swish om det inte är gjort.

Välkomna!

Styrelsen

Nästa medlemsmöte

Nästa medlemsmöte äger rum den 21 mars kl 18.00 i Edens hörsal. Då talar Tobias Karlsson om den svenska tobaksindustrins uppgång och fall.