Boktips!

Matematisk statistik i Lund
– hundra år av ständig förändring

En personlig berättelse
av Georg Lindgren

De statistiska vetenskaperna har varit representerade vid Lunds universitet i mer än 120 år, under namnet Statistik sedan 1902 och under namnet Matematisk statistik sedan 1915. Georg Lindgren, professor emeritus i matematisk statistik vid Lunds Tekniska Högskola har skrivit en personligt färgad berättelse om ämnets äventyrliga tillvaro under åren.

Teman ur innehållet:

  • Striden mellan statsvetaren Pontus Fahlbeck och astronomen Carl Vilhelm Charlier om den akademiska rätten till termen statistik (PF) resp matematisk statistik (CVC).
  • Hur docenten Gunnar Blom med sin industrierfarenhet 1961 etablerade matematisk statistik som ett viktigt ingenjörsämne vid den nybildade Lunds Tekniska Högskola.
  • Statistikämnenas överlevnad under de tumultartade UKAS- och PUKAS-åren efter universitetsrevolten 1968.
  • De oväntade konsekvenserna av att vetenskapliga idéer, födda inom en mycket speciell miljö, kan spridas till andra, till synes väsensskilda områden – från slumpens inverkan på telefontrafik till extremväder och medicinsk statistik.
  • Vad blev det av de 95 disputerade doktorerna?

Boken kan köpas i bokhandeln och (sannolikt billigast) i Lunds universitets bokshop.