Tips på symposium

Johan Jacob Döbelius 350 år
Medicinare, professor, brunnsläkare

Jubileumssymposium den 25 mars 2024
Fernströmsalen, Forum Medicum, Sölvegatan 19, Lund
Fritt tillträde, ingen föranmälan

Program:

10:15 Inledning, David Dunér & Nils Hansson
Bilden av Döbelius, Birgitta Castor (Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet)
10:30 Döbelius i Lund, David Dunér (Lunds universitet)
11:00 Döbelius och den medicinska kunskapen i Tyskland, Nils Hansson, (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf)
11.30 Lunchpaus
13:00 Döbelius planer på ett studentkollegium, Fredrik Tersmeden (Lunds universitetsarkiv)
13:30 Hälsobrunnarna och den tidigmoderna vetenskapen, Hjalmar Fors (Hagströmerbiblioteket, Karolinska institutet)
14:00 Brunnskurer, vetenskapen och den växande medicinska marknaden, Anders Ottosson (Göteborgs universitet)
14:30 Kaffe
15:00 Döbelius och Ramlösa hälsobrunn, Elisabeth Mansén (Stockholms universitet)
15:30 Ansiktet på flaskan: Varumärket Ramlösa, Anders Houltz (Centrum för Näringslivshistoria)
16:00 Avslutning

Arrangerat av: Avdelningen för idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet; Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Medarrangörer: Enheten för medicinens historia, Birgit Rausing centrum för medicinsk humaniora; Lunds universitetshistoriska sällskap; Skånska Linnésällskapet; Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet; Centrum för
Näringslivshistoria; Institut für Geschichte der Medizin und Ethik in der Medizin, Charité
Med stöd från: Bengt Lindskogs stiftelse; Kungl. Fysiografiska sällskapet

Ytterligare information om symposiet hittas här.