Medlemsbrev mars 2024

Inbjudan till medlemsmöte med Tobias Karlsson,
docent vid Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet

Inte bara snus:
Om den svenska tobaksindustrins uppgång och fall

Tid: Torsdagen den 21 mars 2024, kl 18.00
Plats: Hörsalen i Eden, Allhelgona kyrkogata 14 (inne i kvarteret Paradis), Lund

Sedan 1600-talet har det funnits en svensk tobaksindustri med såväl odling av tobak som framställning av tobaksprodukter. Odling av tobaksblad bedrevs ända upp till Härnösand och fabriker fanns i var och varannan stad. Det som nu finns kvar i landet av industrin är framställning av snus. Räknat i antal anställda har denna gren av tobaksindustrin emellertid alltid varit av marginell betydelse. Under decennierna kring sekelskiftet 1900 var det tillverkning av cigarrer som sysselsatte flest. I föredraget kommer Tobias Karlsson att lyfta fram forskning om tobaksindustrins historia med fokus på arbetsförhållanden under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet. Det är en historia om hur vanliga manuella jobb förändrades och till slut togs över av maskiner.

Vi avslutar mötet med mingel med vin och tilltugg. De medlemmar som ännu inte har hämtat årsboken för 2024 kan göra det i anslutning till föreläsningen. Då kan man också betala årsavgiften (200 kr) med Swish om det inte är gjort.

Välkomna!

Styrelsen

Boka in årsmötet 2024

Lunds universitetshistoriska sällskaps årsmöte äger rum den 18 april kl 18.00 i Edens hörsal. Dagordning och övriga handlingar kommer att skickas ut några veckor före mötet.

Årets resa

Årets resa planeras bli en bussresa till Oslo i månadsskiftet augusti-september. Mer information kommer framöver.

Missa inte…

… jubileumssymposiet den 25 mars 2024 om Johan Jacob Döbelius – mannen på Ramlösaflaskan (se föregående inlägg).