Följ med till Malmö universitet!

Malmö universitet. Orkanen. Foto: Håkan Röjder

Tid: Torsdagen den 23 maj 2019, kl. 18.00

Plats: Malmö universitet, Niagara (foajén), Nordenskiöldsgatan 1, Universitetsholmen

 Vi samlas i foajén till byggnaden Niagara. Efter en guidad tur i huset återsamlas vi i en sal på̊̊ 6:e vå̊ningen med fin utsikt över staden. Där kommer professor Roger Johansson att skildra tillkomsten av Malmö̈̈ universitet och orientera om verksamheten idag. Roger Johansson är föreståndare för Institutet för studier i Malmös historia, som är ett samarbete mellan Malmö̈̈ stad och universitetet, och han kommer att presentera den stadshistoriska forskning som bedrivs inom institutet. 

Roger Johansson är sedan 2010 professor i historia med didaktisk inriktning vid Malmö̈̈ högskola. Roger Johanssons forskning har haft fokus på̊̊ historiedidaktisk forskning och modern kulturanalytisk socialhistoria. Sedan 2011 är han också̊̊ professor i utbildningsvetenskap vid Lunds universitet. 

Välkomna! 

/ Styrelsen www.luhs.se 

2019-05-13

____________________________________________