Medlemsbrev november 2023

Utlämning av årsboken för 2024 ”Lunds domkyrka – idéer och världsbilder”

Den 4 december kl 15.00–17.00 kan Sällskapets medlemmar hämta 2024 års årsbok ”Lunds domkyrka – idéer och världsbilder” vid ett bord på andra våningen i Stadshallen, Stortorget 9.

Boken är en del i det stora bokverk som tagits fram i samband med Domkyrkans 900-årsjubileum. Vid samma tillfälle kommer Domkyrkan att ha ett arrangemang i Stadshallen med anledning av släppet av detta nya band i serien.

Årsboken kan också hämtas den 14 december kl 15.00–17.00 i foajén på Eden, Allhelgona kyrkogata 14 (inne i kvarteret). De medlemmar som ännu inte har hämtat 2023 års årsbok ”Universitetshuset i Lund” kan också göra det vid detta tillfälle.

För att kunna hämta årsboken krävs att man har betalt medlemsavgiften för 2024. Betala in 200 kronor till:

 • Plus-Giro 49 20 43-5 eller
 • Swish 123 697 38 79 (kan också göras på plats).

Glöm inte att ange namn och adress på inbetalningen. Om man vill ha boken hemskickad betalar man istället 275 kronor.

Nästa medlemsmöte

Nästa medlemsmöte äger rum den 15 februari kl 18.00 i Edens hörsal. 

Då talar Karin Gustavsson från Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar om den Mandelgrenska samlingen.

Medlemsbrev oktober 2023

Stor äldre byggnad. Foto.
Universitetshuset i Uppsala. Foto: ScanianDragon

Inbjudan till medlemsmöte med Eva Åkesson,  professor i kemisk fysik och tidigare vice- och prorektor vid Lunds universitet samt rektor vid Uppsala universitet

Samtidigt i Uppsala

Tid: Torsdagen den 19 oktober 2023, kl 18.00

Plats: Edens hörsal, Allhelgona kyrkogata 14 (inne i kvarteret Paradis), Lund

Vad skiljer Lund och Uppsala? Vilket universitet är bäst? Det var vanliga frågor som Eva Åkesson fick när hon var rektor i Uppsala åren 2012–2020.  Men den absolut vanligaste frågan var: Hur känns det att vara första kvinnan som rektor i Uppsala? 

 Vad hon svarade på den frågan och några tankar om likheter och olikheter mellan Uppsala och Lund berättar hon om – samtidigt i Lund.

Vi avslutar med mingel med vin och tilltugg. De medlemmar som ännu inte har hämtat årsboken för 2023 kan göra det i anslutning till föreläsningen.

Välkomna!

Styrelsen

Medlemsbrev nr 2 september 2023

Inbjudan till bindande anmälan till Stockholmsresan på temat säkerhetspolitik i orostider 21–23 november

Glädjande många har anmält intresse för resan vilket gör att den kan bli av. För att få de angivna priserna på hotellrummen måste vi ha en bindande anmälan så fort som möjligt, senast onsdagen den 20 september kl 12 till inga.elding@bahnhof.se

Pris

Priset är 5 350 per person för dem som vill ha enkelrum och 3 800 per person för dubbelrum. I detta ingår luncher alla dagarna samt inträde på Vandalorum, och bussfika på upp- och nedresan, samt förstås busskostnaderna. Förmodligen bjuds vi på kaffe också i samband med besöken.

Betalning sker till Plusgiro 492043–5 senast den 27 september, ange Resa samt deltagare. Återbetalning sker normalt bara om en ersättare till platsen finns.

Program

21 november
 • 08.00.  Avfärd från Lund
 • 11.30–13.30.  Lunch på konst- och designmuseet Vandalorum samt besök på utställningen med 15 minuters introduktion.
 • Incheckning på hotell Amaranten vid ankomsten till Stockholm.
22 november
 • 10.00–12.00.   Kungl. Krigsvetenskapsakademien – inriktning, verksamhet och pågående projekt. Styresman Björn von Sydow, ständige sekreteraren Björn Anderson, redaktören för Akademiens tidskrift Tommy Jeppsson, Thomas Hörberg med flera. Lokal: Försvarshögskolan.
 • 12.00–13.00.  Lunch på Försvarshögskolan.
 • 13.00–16.00.  Besök på Försvarshögskolan – forskning och undervisning, akademi och militär utbildning. Lektor Magnus Christiansson, prorektor Malen Britz med flera.
23 november
 • 9.30–11.00.  Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Carolina Vendel Pallin m fl Rysslandsexperter tar emot.
 • 11.00–12.00.  Lunch i anslutning till FOI.
 • 13.00–16.00.  Utrikesutskottet, Riksdagen. Möte med kanslichef Martin Brothén om arbetet i utskottet: Ukraina, Nato, Sudan-evakuering med mera.
 • Närvaro på allmänhetens läktare under frågestunden (ifall utrikes-/försvars-/EU-minister deltar). Eventuellt möte med Utrikesutskottets presidium: Aron Emilsson (SD) och Morgan Johansson (S).
 • 16.00.  Bussfärd till Lund med middag på vägen.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen

 

Medlemsbrev september 2023

Anmäl intresse för bussresa till Stockholm  på temat säkerhetspolitik i orostider 21–23 november

 Vi ber er att senast den 8 september anmäla till inga.elding@bahnhof.se om ni är intresserade av att följa med på höstens resa. Vid tillräckligt antal kommer en inbjudan med bindande anmälan snart därefter att skickas ut.

Preliminärt program 

21 november
 • Buss Lund–Stockholm. 
 • Besök och lunch på konst- och designmuseet Vandalorum i Värnamo, 
 • middag i Stockholm på kvällen.
22 november
 • 10.00–12.00 Kungl. Krigsvetenskapsakademien; inriktning och verksamhet, pågående projekt. Styresman Björn von Sydow, ständige sekreteraren Björn Anderson, redaktören för akademiens tidskrift Tommy Jeppsson, Thomas Hörberg med flera. Lokal: Försvarshögskolan.
 • 12.00–13.00 Lunch på Försvarshögskolan.
 • 13.00–16.00 Besök på Försvarshögskolan – forskning och undervisning, akademi och militär utbildning. Lektor Magnus Christiansson, prorektor Malen Britz med flera.
 • 19.00 Eventuell gemensam aktivitet.
23 november
 • 9.00–12.00 Eventuellt Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI och Atlantic Council.
 • 12.00–13.00 Lunch (oklart var).
 • 13.00–16.00 Utrikesutskottet, Riksdagen. Möte med kanslichef Martin Brothén om arbetet i utskottet: Ukraina, Nato, Sudan-evakuering med mera.
 • Närvaro på allmänhetens läktare under frågestunden 
 • (ifall utrikes-/försvars-/EU-minister deltar).
 • Eventuellt möte med Utrikesutskottets presidium: Aron Emilsson (SD) och Morgan Johansson (S). 
 • 16.00 Bussfärd till Lund med middag på vägen.
Pris

Med reservation för ändringar kommer priset att landa på:

 • ca 3 500 kr (enkelrum drygt 5 000 kr ) + ca 216 kr på Vandalorum vid 25 deltagare 
 • eller ca 2 900 kr (enkelrum ca 4 450 kr) + ca 216 kr på Vandalorum vid 45 deltagare. 

Lunch den 21 och 22 november ingår samt fika på upp- och nedvägen. Övriga måltider bekostas enskilt. 

Föreläsningstips 1: 150 år med kvinnor vid akademin

I år är det 150 år sedan kvinnor fick rätt att läsa vid de svenska universiteten. Lunds universitet uppmärksammar detta på olika sätt under hösten med start på Kulturnatten den 16 september, kl 16.00–18.00.

Då blandas korta, populärvetenskapliga föredrag som berör olika aspekter av de kvinnliga pionjärerna inom akademien med sång och musik hämtad bland annat ur Lunds kvinnliga studentförenings arkiv. Vilka var de första kvinnorna som sökte sig till universiteten? Vad studerade de och vad gjorde de på fritiden? Föredragen modereras av Elsa Trolle Önnerfors, docent i rättshistoria, och Fredrik Tersmeden, arkivarie och historiker. Ett mer detaljerat program kommer att publiceras i Lunds universitets kalendarium. Fri entré. Ingen föranmälan. 

Plats: Stadshallen (Botulfshörnan), Stortorget 9, Lund

Föreläsningstips 2: Vad DNA-analyser kan berätta om vår historia

Den 13 september arrangerar Mendelska sällskapet och Lunds stadsbibliotek en kväll på temat ”Vad DNA-analyser kan berätta om vår historia”.

18.00–19.00 Författaren och vetenskapsjournalisten Karin Bojs: ”Europas mödrar, Europas fäder”

19.00–19.30 Professorn och projektledaren vid utgrävningarna i Uppåkra Torbjörn Ahlström ”Uppåkra och forntida DNA – nya frågor”.

Fri entré. Ingen föranmälan. Atriumgården, Lunds stadsbibliotek

Kommande medlemsmöten

Den 19 oktober föreläser Eva Åkesson under titeln ”Samtidigt i Uppsala”.

Eva Åkesson är professor i kemisk fysik vid Lunds universitet och har tidigare varit vicerektor och prorektor vid Lunds universitet samt rektor för Uppsala universitet.

Vi återkommer om tid och plats när det närmar sig.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen

Medlemsbrev maj 2023

Inbjudan till medlemsmöte med Johan Östling, professor i historia och föreståndare för Centrum för kunskapshistoria (LUCK), Lunds universitet.

Europeiseringen av Lunds universitet: Kunskapshistoriska betraktelser över 1980- och 1990-talen

Tid: Måndagen den 29 maj 2023, kl 18.00

Plats: Pufendorfsalen på första våningen i den byggnad som kallas Tryckeriet, Lilla Gråbrödersgatan 3C (ligger mittemot Juridicums huvudbyggnad, se bild)

Husfasad. Foto.
Ingången till Tryckeriet.

 

 

 

 

 

I sitt föredrag kommer Johan Östling att reflektera över europeiseringen av Europas universitet från 1980-talet och framåt ur ett kunskapshistoriskt perspektiv. Lund är här ett intressant exempel. Vid det sydsvenska lärosätet växte det fram en stark berättelse om Europa under andra hälften av 1980-talet som också röjde något väsentligt om universitetets självbild och identitet. Om det händelsevis finns någon i publiken med egna erfarenheter av europeiseringen av Lunds universitet under de omvälvande åren omkring 1989 tar Östling dessutom gärna del av hågkomster och berättelser.

Vi avslutar med mingel med vin och tilltugg. De medlemmar som ännu inte har hämtat årsboken för 2023 kan göra det i anslutning till föreläsningen.

Välkomna!

Styrelsen

Medlemsbrev april 2023

Kallelse till årsmöte

Medlemmarna i Lunds universitetshistoriska sällskap kallas härmed till årsmöte torsdagen den 27 april 2023 kl. 18.00 i hörsalen på Eden, Allhelgona kyrkogata 14, Lund (mitt inne i området mellan Allhelgona kyrkogata och Paradisgatan, taxi kan t.ex. stanna på parkeringen vid Allhelgona kyrkogata eller den vid Paradisgatan). Se dagordningen här.

Föredrag om akademiska brott

Efter årsmötet berättar arkivarien Fredrik Tersmeden från Lunds universitetsarkiv om ett antal såväl allvarliga som mer kuriösa brottsfall från den tid då universitetet ännu hade domsrätt över sina studenter under titeln ”Dragna värjor, vådaskott och likkistor på vift – nedslag i den akademiska brottskrönikan”.

Bokutlämning

De medlemmar som inte har hämtat Sällskapets årsbok för 2023, ”Universitetshuset i Lund” av Sten Åke Nilsson, kan göra det i samband med mötet från kl 17.o0. Även årsboken för 2022, ”Handbok i Lundaandan – om den finns” av Göran Bexell och Per Lindström, kan hämtas.

Vi avslutar med mingel med vin och tilltugg.

Välkomna!

Styrelsen

Kallelse till årsmöte

Medlemmarna i Lunds universitetshistoriska sällskap kallas härmed till årsmöte torsdagen den 27 april 2023, kl. 18.00 i hörsalen på Eden, Allhelgona kyrkogata 14, Lund (mitt inne i området mellan Allhelgona kyrkogata och Paradisgatan, taxi kan t.ex. stanna på parkeringen vid Allhelgona kyrkogata eller den vid Paradisgatan).

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 3. Val av två justeringspersoner och tillika rösträknare
 4. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande
 5. Godkännande av dagordning
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2022
 7. Ekonomisk redovisning för 2022
 8. Revisionsberättelse och fastställande av bokslut
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av ordförande
 11. Val av styrelseledamöter och två revisorer jämte suppleanter
 12. Val av tre ledamöter i valberedningen
 13. Fastställande av budget för 2023
 14. Fastställande av årsavgift för 2024
 15. Övriga ärenden

Medlemsbrev februari 2023

Sentida universitetsmedaljer från 350-årsjubileet 2016–18.

 

 

 

 

 

 

 

Inbjudan till medlemsmöte med fil. dr i konsthistoria  Ylva Haidenthaller och docenten i rättshistoria Martin Sunnqvist

Lunds universitets medaljer

Tid: Torsdagen den 23 februari 2023, kl. 18.00 

Plats: Hörsalen på Eden, Allhelgona kyrkogata 14, Lund (mitt inne i ­området mellan Allhelgona kyrkogata och Paradisgatan)

Vid universitetets invigning 1668 togs en minnesmedalj fram, och denna har sedan följts av fler minnesmedaljer vid jubileer och viktiga händelser. Dess­utom har universitetet använt medaljer för att uppmärksamma förtjänst­fulla insatser. Vilka medaljer har funnits genom tiderna, vad har de haft för symboler och vad har belönats? Hur blir det nu med medaljerna när riddar­ordnarna återkommer inom det statliga belöningssystemet? Dessa frågor kommer fil. dr. i konsthistoria Ylva Haidenthaller och docenten i rätts­historia Martin Sunnqvist att svara på. 

Bokutlämning

De medlemmar som inte har hämtat Sällskapets årsbok för 2023, ”Universitets­huset i Lund” av Sten Åke Nilsson, kan göra det i samband med mötet från kl 17.o0. Även årsboken för 2022, ”Handbok i Lundaandan – om den finns” av Göran Bexell och Per Lindström, kan hämtas.

Vi avslutar med mingel med vin och tilltugg.

Välkomna!

Styrelsen 

Längre fram i vår

Årsmöte 27 april. Redan nu vill vi flagga för årsmötet torsdagen den 27 april. Tid och plats meddelas senare. Efter årsmötet kommer Fredrik Tersmeden och Henrik Ullstad, båda arkivarier vid Universitetsarkivet, att hålla föreläsningen ”Dragna värjor, vådaskott och likkistor på vift – nedslag i den akademiska brottskrönikan”.

Höstens resa. Information om och anmälan till höstens medlemsresa kommer senast i början av juni. Resmålet är ännu inte bestämt. 

Sällskapets pris 2022 till Bente Eriksen

Vid medlemsmötet den 17 november delades Lunds universitetshistoriska sällskaps pris 2022 på 20.000 kronor ut till Botaniska trädgårdens avgående föreståndare Bente Eriksen. Detta skedde på länk till Portugal dit hon nyligen flyttat. Bente Eriksen får priset för sitt framgångsrika arbete med att vidareutveckla Lunds universitets Botaniska trädgård och göra trädgården alltmer tillgänglig såväl för Lunds universitet, dess personal, studenter och gäster, som för Lunds stad, dess invånare och besökare.

Lunds universitets botaniska trädgård har under Bente Eriksens ledning blivit en ständigt växande resurs för forskning och utbildning – en kunskapskälla och plats för möten, samvaro, vila, rekreation och inspiration, tillgänglig för alla. Genom sitt ledarskap och sitt arbete med externa bidrag har Bente Eriksen gjort denna utveckling möjlig och även lagt en god grund för Botaniska trädgårdens fortsatta verksamhet. Trädgården utvidgas de närmsta åren med nytt växthus och ny undervisningssal.

Medlemsbrev november 2022

Inbjudan till medlemsmöte med Anne-Marie Leander Touati,  professor em. i antikens kultur och samhällsliv 

Pompeji – ett långsiktigt projekt

Tid: Torsdagen den 17 november 2022, kl. 18.00 

Plats: Edens hörsal, Paradisgatan 5 H, Lund (mitt inne i området mellan Allhelgona kyrkogata och Paradisgatan)

Det rikt illustrerade föredraget handlar om hur arbetet med friläggning och drivkrafterna bakom detta har utvecklats över tid i Pompeji sedan 1748, samt om ett ­svenskt projekt verksamt i ­Pompeji under perioden 2000–2016 och därefter på ­distans, hemma vid Lunds universitet. ­Det ­beskriver en teknisk utveckling som lett till nya analys- och tolknings­möjligheter, samt de större, över­gripande forskningsresultat i skärpunkten mellan ­arkeologi och historia som nåtts, inte minst tack vare arbetes långsiktighet. 

Prisutdelning. Vid medlemsmötet kommer även LUHS:s stora pris att delas ut till Bente Eriksen, föreståndare för Botaniska trädgården vid Lunds universitet.

Bokutlämning. De medlemmar som har betalt medlemsavgiften för 2023 kan hämta nästa årsbok vid mötet från kl 17.30, läs mer nedan.

Vi avslutar med mingel med vin och tilltugg.

Välkomna!

Styrelsen

Årsboken för 2023 

Sällskapets årsbok för 2023 heter ”Universitetshuset i Lund” och är skriven av Sten Åke Nilsson, professor em. i konstvetenskap. I boken berättar han om husets historia – behovet av ett nytt universitetshus, planeringen, uppförandet, invigningen 1882 och de olika rummen med aulan som huvudnummer. Restaureringarna ges stor plats liksom sfinxerna, som återkom till husets tak 1993, efter 34 års frånvaro! 

Ett kapitel ägnas åt utställningsverksamheten högst upp i huset som började redan 1898 och fortsatte i mer än hundra år. Här anordnades bland annat den första Hill-utställningen 1911, GAN debuterade och Matisse passerade på väg till Stockholm.

Boken är rikt illustrerad med Zettervalls ritningar, andra äldre bilder och nytagna foton av Gunnar Menander.

Bokutlämning 17 november

Boken kan hämtas redan från kl 17.30 vid medlemsmötet på Eden den 17 november (se ovan) av de medlemmar som då har betalt medlemsavgiften för 2023 (se nedan).

Bokutlämning 8 december

Ett andra tillfälle att hämta årsboken blir den 8 december mellan klockan 12.00 och 15.00 i Pufendorfinstitutets lokaler på Biskopsgatan 3 i Lund.

Medlemsavgift 2023 (med ev. portotillägg)

Medlemsavgiften för 2023 är oförändrat 200 kronor. 

Nytt för kommande år är ett portotillägg på 75 kronor för den som framöver vill få sin bok hemskickad. Om du är intresserad av detta betalar du således in en medlemsavgift på 275 kronor.

Betala in medlemsavgiften (200 eller 275 kronor) på: 

PlusGiro 49 20 43-5 eller 

Swish 1236973879 

Glöm inte att skriva namn, adress, e-postadress och ev. institution med hämtställe oavsett hur du betalar.

Här hittar du ett inbetalningskort till PlusGirot.