Medlemsbrev nr 2 september 2023

Inbjudan till bindande anmälan till Stockholmsresan på temat säkerhetspolitik i orostider 21–23 november

Glädjande många har anmält intresse för resan vilket gör att den kan bli av. För att få de angivna priserna på hotellrummen måste vi ha en bindande anmälan så fort som möjligt, senast onsdagen den 20 september kl 12 till inga.elding@bahnhof.se

Pris

Priset är 5 350 per person för dem som vill ha enkelrum och 3 800 per person för dubbelrum. I detta ingår luncher alla dagarna samt inträde på Vandalorum, och bussfika på upp- och nedresan, samt förstås busskostnaderna. Förmodligen bjuds vi på kaffe också i samband med besöken.

Betalning sker till Plusgiro 492043–5 senast den 27 september, ange Resa samt deltagare. Återbetalning sker normalt bara om en ersättare till platsen finns.

Program

21 november
 • 08.00.  Avfärd från Lund
 • 11.30–13.30.  Lunch på konst- och designmuseet Vandalorum samt besök på utställningen med 15 minuters introduktion.
 • Incheckning på hotell Amaranten vid ankomsten till Stockholm.
22 november
 • 10.00–12.00.   Kungl. Krigsvetenskapsakademien – inriktning, verksamhet och pågående projekt. Styresman Björn von Sydow, ständige sekreteraren Björn Anderson, redaktören för Akademiens tidskrift Tommy Jeppsson, Thomas Hörberg med flera. Lokal: Försvarshögskolan.
 • 12.00–13.00.  Lunch på Försvarshögskolan.
 • 13.00–16.00.  Besök på Försvarshögskolan – forskning och undervisning, akademi och militär utbildning. Lektor Magnus Christiansson, prorektor Malen Britz med flera.
23 november
 • 9.30–11.00.  Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Carolina Vendel Pallin m fl Rysslandsexperter tar emot.
 • 11.00–12.00.  Lunch i anslutning till FOI.
 • 13.00–16.00.  Utrikesutskottet, Riksdagen. Möte med kanslichef Martin Brothén om arbetet i utskottet: Ukraina, Nato, Sudan-evakuering med mera.
 • Närvaro på allmänhetens läktare under frågestunden (ifall utrikes-/försvars-/EU-minister deltar). Eventuellt möte med Utrikesutskottets presidium: Aron Emilsson (SD) och Morgan Johansson (S).
 • 16.00.  Bussfärd till Lund med middag på vägen.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen