Sällskapets pris 2024 tilldelas Akademiska Föreningens Arkiv & Studentmuseum

Vid Sällskapets årsmöte delades Lunds universitetshistoriska sällskaps pris på 20.000 kronor ut till Akademiska Föreningens Arkiv & Studentmuseum för dess stora insatser med att samla in, dokumentera och förteckna arkiv och annat material ur Lunds rika studentliv och från dess olika studentorganisationer. Under senare år har AF:s Arkiv & Studentmuseum genomfört ett omfattande digitaliseringsprojekt där stora och viktiga delar av universitets- och studenthistoriskt bild-, film- och ljudmaterial samt tidningen Lundagård tillgängliggjorts till gagn för såväl tidigare som kommande studentgenerationer.