Aktuellt

Juridik och historia kring akademier och lärda samfund

– med Svenska Akademien som aktuellt exempel

Nästa medlemsmöte äger rum onsdagen den 30 januari kl. 18.00. Prefekten, Ulf Maunsbach, ger en kort presentation av juridiska institutionen, innan Martin Sunnqvist, jur. dr i rättshistoria, rådman och adjungerad universitetslektor, belyser problematiken med Svenska Akademien idag. Kvällen avslutas med mingel på sedvanligt vis.

Plats: Pufendorfsalen på Juridicum, Lilla Gråbrödersgatan 3C (f.d. Berlingska tryckeriet), Lund.

Årsboken 2019

Lundensare – Universitetsöden under fyra århundraden av Fredrik Tersmeden

  • kan hämtas på Biskopshuset
    tisdagen den 11 december kl. 12.00 – 17.00
  • i Lundasamlingen, Stadsbiblioteket, S:t Petri Kyrkogata
    tisdagen den 8 januari kl. 10.00 – 13.00 och torsdagen den 10 januari kl. 14.00 – 17.00
  • samt vid Pufendorfsalen, L:a Gråbrödersgatan 3 C, Lund
    onsdagen den 30 januari kl 16.45 – 17.55 (före nästa medlemsmöte)

Inbjudan finner du här.

Hur hittar en nattfjäril hem?

Nästa medlemsmöte äger rum den 19 september kl. 17.55 och har rubriken ”Hur hittar en nattfjäril hem?”.  (Dörrarna stängs automatiskt kl. 18.00!)Prefekten, Prof. Christer Löfstedt presenterar kort den biologiska institutionen, varpå prof. Eric Warrant förklarar hur synsinnet och magnetsinnet styr flytten hos en australiensisk nattfjäril.

Plats: Blåa hallen, Ekologihuset, Lund.
Inbjudan finner du här.