Om LUHS årsmöte den 26 mars 2020

Av omtanke om Er våra medlemmar och för att vara solidariska med samhället i övrigt har styrelsen för LUHS beslutat att skjuta upp årsmötet som skulle hållas den 26 mars i år. 

Coronaviruset dominerar alla nyhetsflöden och många av medlemmarna i vårt sällskap tillhör den mest utsatta riskgruppen. Därför skjuter vi mötet på framtiden, troligen ända till hösten.

Så fort vi ser hur vi skall hantera ett kommande årsmöte och när det kommer att hållas ber vi att få återkomma.

Till dess att vi ses igen: Var försiktiga och håll Er friska!

Ulf Körner

Ordförande för Lunds universitetshistoriska sällskap

2020-03-18

———————————————–