Inbjudan till utomhusmöte vid Skissernas den 15 oktober

Kära medlemmar i Universitetshistoriska sällskapet!

Sommaren går obevekligen mot sitt slut, och vi skulle väl alla vid det här laget ha varit i full gång med höstens och terminens aktiviteter, om det inte varit för coronapandemin.

I Universitetshistoriska sällskapet blev vi tvungna att uppskjuta såväl årsmötet som det planerade vårmötet. Vi skulle dessutom ha haft en resa till Jönköping där vi bl.a. sett fram emot ett besök på den internationellt inriktade högskolan.

Men om pandemin ställt till det för oss, som för så många andra, fick vi likväl i februari en intressant föreläsning där Ola Wikander talade om drakar och stormgudar i nordvästsemitisk mytologi. I övrigt tvingades vi ställa in alla möten, inklusive samarbetet med Humanistiska och teologiska fakulteterna inom ramen för Humaniora 2020.

Inför hotet om nedläggning av Apoteket Svanen beslöt styrelsen att uppvakta Apoteket AB med en skrivelse till stöd för Svanens fortlevnad och att uppmuntra er alla att handla där. Glädjande nog ledde ett antal gemensamma insatser till att apoteket nu kommer att renoveras och fortleva som ett av Sveriges kulturapotek. Men fortfarande är det viktigt att göra inköpen där!

Styrelsen har trots allt genom digitala (zoom-)möten kunnat fortsätta sina förberedelser för att så fort det blir möjligt ordna ett medlemsmöte.

Vi bjuder således in till ett utomhusmöte vid Skissernas Museum torsdagen den 15 oktober kl. 15.00 med guidning av Hjördis Kristenson, författare till årsboken om Skissernas byggnader. Om dessa säger Hjördis:

”Att ett museum flyttar in i en byggnad ursprungligen ägnad andra funktioner, som Skissernas, är inte ovanligt. Det finns många exempel på detta, såväl i Sverige som i andra länder. Säreget för detta museum är emellertid att det består av sex olika hus, av skiftande ålder och karaktär, fyra av dem uppförda för sitt ändamål, tillsammans en arkitektonisk intressant och spännande byggnadsmassa.”

Med tanke på coronaregeln om max 50 deltagare måste vi begära att föranmälan till mötet är oss tillhanda senast den 10 oktober. Anmälan med namn och e-postadress skickas till boel.billgren@gmail.com eller med papperspost till LUHS, c/o Billgren, Fritjofs Väg 9, 224 66 Lund. Om fler än 50 anmäler sig blir det ”först till kvarn” som gäller. I händelse av regn inställs mötet, och vi meddelar i så fall via epost eller sms. Den som inte har e-postadress måste således lämna ett telefonnummer, helst mobilnummer.

Även planeringen för nästa års resa och för kommande årsböcker har gått framåt som vanligt. Sist men inte minst har vi utsett 2020 års mottagare av Universitetshistoriska sällskapets pris, som kommer att delas ut under medlemsmötet vid Skissernas Museum den 15 oktober.

Det är nu hög tid att finna en form för det försenade årsmötet 2020. Styrelsen har därför vid sitt första höstmöte beslutat att kalla till ett korrespondensårsmöte. Kallelsen till årsmötet bifogas och samtliga handlingar kommer att anslås på universitetets officiella anslagstavla och Sällskapets hemsida senast den 13 oktober samt skickas ut digitalt till alla medlemmar som lämnat sin e-postadress till inga.elding@bahnhof.se

Vi räknar också med att årsboken 2021 blir klar mot slutet av året. Förhoppningsvis kan den presenteras vid ett fysiskt medlemsmöte och i december hämtas på LUX.

Ett problem med att anordna fysiska medlemsmötena är att finna en tillräckligt stor sal där vi kan följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer ang. avstånd, även om antalet tillåtna deltagare kan komma att höjas. Vi tar tacksamt emot förslag.

Slutligen vill vi meddela att årsboken 2020 Skissernas Museum arkitektur, plats, process av Hjördis Kristenson fortfarande kan hämtas på Skissernas museum. Tag med kopia på inbetalningen av medlemsavgiften för 2020.

Välkommen att delta i årsmötet genom att personligen lämna din röst under mötet vid Skissernas Museum den 15 oktober eller skicka din röst per post till LUHS, c/o Gunnel Holm, Kansli HT, LUX, Lunds universitet, Box 192, 221 00 Lund eller med LU:s internpost till Hämtställe 30.

Din röst ska vara oss tillhanda senast den 27 oktober!

Styrelsen för Lunds universitetshistoriska sällskap


7 oktober 2020