Medlemsbrev november 2021

Kära medlemmar!             

Vi är glada över att våra aktiviteter håller på att återupptas, och särskilt glada över att Botan-vandringen, när den nu äntligen kunde bli av, blev så uppskattad. Det ger mersmak!

Medlemsmöte 24 november

I höst kan vi också äntligen genomföra ett fysiskt medlemsmöte den 24 november kl 18.00, då professorn i kognitionsvetenskap Christian Balkenius talar om ”Drömmen om en mänsklig robot” i aulan på LUX, se inbjudan  här.

Utdelning av nya årboken 9 december

Årsboken för 2022 Handbok i Lundaandan – om den finns delas ut den 9 december kl 12.00–16.00 till betalande medlemmar i Pufendorfinstitutets lokaler på Biskopsgatan 3. Då kan även 2021 års bok avhämtas.

Glöm inte att betala medlemsavgiften

Medlemsavgiften 200 kr per person för 2022 kan betalas in på PlusGirokonto 49 20 43-5. Inbetalningskort bifogas här.

Vårens medlemsmöten

Vårens medlemsmöten äger rum den 10 februari, då professor emeritus Anne-Marie Leander Touati talar om Pompeji-utgrävningarna, och 21 april (årsmöte) då museichef Per Karsten talar om repatriering av mänskliga kvarlevor.

Skicka in din e-postadress

Till sist: Om du inte redan gjort det, glöm inte att skicka din e-postadress till registeransvarig inga.elding@bahnhof.se

Med varma hälsningar och önskan om en fortsatt fin höst!

Styrelsen för Lunds universitetshistoriska sällskap