Medlemsbrev 6 april 2021

Kära medlemmar i Universitetshistoriska sällskapet!

Denna egendomliga vinter har övergått i vår och vi börjar väl alla se fram emot vaccinationen – för oss själva och andra. Några av oss har redan fått åtminstone den första sprutan. Det har gett hopp om att kunna återuppta våra medlemsmöten under våren som brukligt, ett hopp som dock grusats av det försämrade pandemiläget och de förlängda restriktionerna.

Men ”the show must go on”. Styrelsen har fortsatt att sammanträda via zoom och planera för våren. Alltså kallar vi till ett korrespondensårsmöte även i år med slutdatum den 30 april. Kallelsen till årsmötet bifogas och samtliga handlingar anslås på universitetets officiella anslagstavla och Sällskapets hemsida senast den 15 april samt skickas ut digitalt till alla medlemmar som lämnat sin e-postadress till inga.elding@bahnhof.se

Tack vare ”ny teknik” (som inte längre är så ny) kan vi inbjuda till ett digitalt medlemsmöte tisdagen den 4 maj kl. 19.00. Universitetets arkivarie, Fredrik Tersmeden, håller då ett underhållande föredrag via zoom med titeln Bland kjortlar, talarer, frackar, hattar och mössor – Om akademiska högtidsdräkter vid Lunds universitet. Efter föredraget ges tillfälle till frågor. Man deltar genom att senast den 2 maj anmäla sig till Fredrik på hans e-postadress: fredrik.tersmeden@legal.lu.se Den som anmält sig får därefter ett svar från Fredrik som innehåller en länk till zoom-mötet. Klicka på denna länk strax innan mötet börjar, så sker anslutning till föredraget via zoom. (Om man inte fått länken senast dagen före föredraget, så bör man leta i sin ”skräppost”!)

Tidigt i höst planerar Sällskapet att arrangera en icke-botanisk vandring i Botaniska trädgården. Vi delar upp oss i grupper och vandrar mellan byster, sfinxer och minnesmärken och får en dos snabbhistoria vid varje station – och förfriskningar när vi går i mål! Ytterligare information kommer när det närmar sig. Denna intressanta vandring hade vi hoppats kunna erbjuda redan i maj, men de fortsatta restriktionerna tvingar oss att skjuta på den till hösten.

Utdelningen av årsboken 2021 Men Lundagård lever! 100-årsboken om Lundagård – Sveriges äldsta studenttidning 1920–2020 hade vi också tänkt genomföra i maj. Det blir nu i stället till hösten i samband med vandringen i Botan. Vi bör då vara något skyddade genom vaccination och restriktionerna torde ha lättat, även om pandemin inte gett upp.

Till sist glöm inte att skicka din e-postadress till registeransvarig inga.elding@bahnhof.se om du inte redan gjort det.

Med varma hälsningar och önskan om god hälsa och en vacker vår!

Styrelsen för Lunds universitetshistoriska sällskap