LUHS

Alla som är intresserade av universitetens historia i allmänhet och Lunds universitets i synnerhet är varmt välkomna som medlemmar. Medlemskapet ger inblickar i hur studenter, lärare och andra anställda har haft det genom tiderna.

Sällskapet håller regelbundna möten och producerar en årsbok för sina medlemmar – långt mer värd än årsavgiften. En lista på årsböcker 1994-2019 finns här: LUHS årsböcker 1994-2019

En gång om året ordnar Sällskapet en studieresa till en annan universitetsmiljö. År 2019 går resan med buss till Flandern den  14-19 september. Läs mer här. LUHS reseregler finns här.

Sällskapet har ansvarat för Universitetsmuseet som tidigare var inrymt i en före detta professorsbostad inne på Kulturens museiområde i Lund.

Sällskapets pris utdelas vartannat år till personer som gjort stora insatser för Lund, dess universitet och historia. Priset 2018 tilldelades Jubileums-kansliet för universitetets 350-årsjubileum, tillsammans med ordföranden i jubileumskommittén. Diplomet finns här. Tidigare pristagare finns här.