Hem

Lunds universitetshistoriska sällskap

Alla som är intresserade av universitetens historia i allmänhet och Lunds universitets i synnerhet är varmt välkomna som medlemmar. Medlemskapet ger inblickar i hur studenter, lärare och andra anställda har haft det genom tiderna.

Sällskapet håller regelbundna möten och producerar en årsbok för sina medlemmar – långt mer värd än årsavgiften. En lista på årsböcker 1994-2016 finns här.

En gång om året ordnar Sällskapet en studieresa till en annan universitetsmiljö. År 2018 går resan med buss till Göteborg den 24-25 augusti. Läs mer här. LUHS reseregler finns här.

Sällskapet har ansvarat för Universitetsmuseet som tidigare var inrymt i en före detta professorsbostad inne på Kulturens museiområde i Lund.

Sällskapets pris utdelas vartannat år till personer som gjort stora insatser för Lund, dess universitet och historia. Priset 2018 tilldelades Jubileums-kansliet för universitetets 350-årsjubileum, tillsammans med ordföranden i jubileumskommittén. Diplomet finns här. Tidigare pristagare finns här.

Aktuellt just nu:

Hur hittar en nattfjäril hem?

Nästa medlemsmöte äger rum den 19 september kl. 17.55 och har rubriken ”Hur hittar en nattfjäril hem?”.  (Dörrarna stängs automatiskt kl. 18.00!)Prefekten, Prof. Christer Löfstedt presenterar kort den biologiska institutionen, varpå prof. Eric Warrant förklarar hur synsinnet och magnetsinnet styr flytten hos en australiensisk nattfjäril.

Plats: Blåa hallen, Ekologihuset, Lund.
Inbjudan finner du här.

Bli medlem!

Alla intresserade är välkomna. Sätt in årsavgiften, endast 200 kr, på PlusGiro 49 20 43-5. Betalningsmottagare Lunds Universitetshistoriska Sällskap. Glöm inte att skriva ditt namn, adress och eventuell institution med hämtställe. Meddela gärna din epostadress till inga.elding@bahnhof.se, så att vi kan påminna om möten.

Styrelse och stadgar

Aktuell styrelse och kontakt-adresser finner du här.

Valberedningens sammankallande är Charlotte Erlanson-Albertsson. Sällskapets stadgar finns här.

Årsmötet 2018 hölls den 22 mars på BMC. Årsberättelse för 2017 finns här, ekonomisk redovisning här, och protokollet finns här.