Styrelse och stadgar

Aktuell styrelse och kontakt-adresser finner du här.

Valberedningens sammankallande är Charlotte Erlanson-Albertsson. Sällskapets stadgar finns här.

Årsmötet 2018 hölls den 22 mars på BMC. Årsberättelse för 2017 finns här, ekonomisk redovisning här, och protokollet finns här.