Sällskapets pris 2018

Sällskapets pris utdelas vartannat år till personer och verksamheter som gjort stora insatser för Lund, dess universitet och historia. Lunds universitetshistoriska sällskaps pris 2018  tilldelades Jubileumskansliet för universitetets 350-årsjubileum, tillsammans med ordförande i jubileumskommittén, för deras outtröttliga och engagerade arbete med att göra Lunds universitets 350-årsjubileum till den stora framgång det har blivit.

Ett oräkneligt antal människor har engagerat sig och bidragit till framgången. Universitetet har fått visa sin stora bredd och har stärkt banden både inom universitetet och mellan universitetet och omvärlden. En SIFO-undersökning visar att redan i april kände var femte svensk till jubileet. Den sammanhållande kraften under de årslånga förberedelserna och det 14 månader långa genomförandet är och har varit jubileumskommittén med sin ordförande Göran Bexell och jubileumskansliet under ledning av jubileumskoordinator Carina Jensen och hennes medarbetare Louise Pierce och Cecilia Schubert.