Priser

Sällskapets pris

Sällskapets pris utdelas vartannat år till personer och verksamheter som gjort stora insatser för Lund, dess universitet och historia. Lunds universitetshistoriska sällskaps pris 2018  tilldelades Jubileumskansliet för universitetets 350-årsjubileum, tillsammans med ordförande i jubileumskommittén, för deras outtröttliga och engagerade arbete med att göra Lunds universitets 350-årsjubileum till den stora framgång det har blivit.

Sällskapets pris 2002-2018