Lunds universitetshistoriska sällskap


Alla som är intresserade av universitetens historia i allmänhet och Lunds universitets i synnerhet är varmt välkomna som medlemmar. Medlemskapet ger inblickar i hur studenter, lärare och andra anställda har haft det genom tiderna. Sällskapet håller regelbundna möten och producerar en årsbok för sina medlemmar, vilken ofta är långt mer värd än årsavgiften. En lista på årsböcker 1994-2016 finns här. En gång om året ordnar Sällskapet en studieresa till en annan universitetsmiljö. År 2016 gick resan med buss till Roskilde Universitet och Sorö Akademi. Läs mer här. Sällskapet ansvarar för Universitetsmuseet som är inrymt i en före detta professorsbostad inne på Kulturens museiområde i Lund. Sällskapets pris utdelas vartannat år till personer som gjort stora insatser för Lund, dess universitet och historia. Priset 2016 gavs till Odeum och director musices, Patrik Anderson. Läs här!

 

Aktuellt just nu:


Årsmötet hålls månd den 7 november kl. 18.00  Lokal: BMC, Sölvegatan 19/Fern- strömsalen.

Efter årsmötet föreläser Ulf Litzén, prof.em. i atomfysik och författare till årsboken 2016 år Fysik i Lund under 300 om två banbrytande företrädare Nils Schenmark och Janne Rydberg. Kallelse finns här.

Bli medlem!

 
Alla intresserade är välkomna. Sätt in årsavgiften, endast 180 kr, på PlusGiro 49 20 43-5. Betalningsmottagare Lunds Universitetshistoriska Sällskap. Glöm inte att skriva ditt namn, adress och eventuell institution med hämtställe. Meddela gärna din epostadress till Inga.Elding@bahnhof.se, så att vi kan påminna om möten.

Styrelse och stadgar  


Aktuell styrelse och kontakt-adresser finner du här.

Valberedningens ordförande är Bengt E Y Svensson.

 

Sällskapets stadgar finns här.

 

Årsmötet 2016 äger rum den 7 nov på BMC, Sölvegatan 19. Kallelse  och årsmötes-handlingar finns här.


 

Lunds universitetshistoriska sällskap, c/o Universitetsposten, Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund