Lunds universitetshistoriska sällskap


Alla som är intresserade av universitetens historia i allmänhet och Lunds universitets i synnerhet är varmt välkomna som medlemmar. Medlemskapet ger inblickar i hur studenter, lärare och andra anställda har haft det genom tiderna. Sällskapet håller regelbundna möten och producerar en årsbok för sina medlemmar, vilken ofta är långt mer värd än årsavgiften. En lista på årsböcker 1994-2016 finns här. En gång om året ordnar Sällskapet en studieresa till en annan universitetsmiljö. År 2016 går resan med buss till Roskilde Universitet och Sorö Akademis Skole den 2 september. Läs mer här. Sällskapet ansvarar för Universitetsmuseet som är inrymt i en före detta professorsbostad inne på Kulturens museiområde i Lund. Sällskapets pris utdelas vartannat år till personer som gjort stora insatser för Lund, dess universitet och historia.

 

Aktuellt just nu

Månd den 9 maj kl. 18.00 talar prof. Lars Samuelson om "Nanovetenskap och nano-

teknik - från grundforskning till företagsamhet". OBS! Ny lokal: A-salen på Fysicum, Sölve-

gatan 14C.  Kl. 17.00 visas i samma lokal filmen People & Places, A personal view of Lund and its university med kom-

mentarer av Bengt Olle Bengtsson. Inbjudan är här 

Bli medlem!

 
Alla intresserade är välkomna. Sätt in årsavgiften, endast 180 kr, på PlusGiro 49 20 43-5. Betalningsmottagare Lunds Universitetshistoriska Sällskap. Glöm inte att skriva ditt namn, adress och eventuell institution med hämtställe. Meddela gärna din epostadress till Inga.Elding@bahnhof.se, så att vi kan påminna om möten.

Styrelse och stadgar  


Aktuell styrelse och kontakt-adresser finner du här. Valberedningens ordförande är Bengt E Y Svensson. Sällskapets stadgar finns här.

Årsmötet 2015 ägde rum den 2 nov på Palaestra.

Här finns kallelsen, Årsmötes-handlingarna  och protokollet är här

 

Lunds universitetshistoriska sällskap, c/o Universitetsposten, Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund