Lunds universitetshistoriska sällskap


Alla som är intresserade av universitetens historia i allmänhet och Lunds universitets i synnerhet är varmt välkomna som medlemmar. Medlemskapet ger inblickar i hur studenter, lärare och andra anställda har haft det genom tiderna. Sällskapet håller regelbundna möten och producerar en årsbok för sina medlemmar, vilken ofta är långt mer värd än årsavgiften. En lista på årsböcker 1994-2016 finns här. En gång om året ordnar Sällskapet en studieresa till en annan universitetsmiljö. År 2017 planeras en resa med buss till Leipzig med kort besök i Dessau och Lützen. Läs mer här. Sällskapet ansvarar för Universitetsmuseet som är inrymt i en före detta professorsbostad inne på Kulturens museiområde i Lund. Sällskapets pris utdelas vartannat år till personer som gjort stora insatser för Lund, dess universitet och historia. Priset 2016 gavs till Odeum och director musices, Patrik Anderson. Läs här!

 

Aktuellt just nu:

 

Årsmötet 2017 hålls den 28 mars.

Tid: 28 mars kl 18.00 (prick)

Plats: SOL-centrum, Helgonabacken 12, Lund

Kallelse och handlingar finns här.

Årsboken 2017 kan hämtas på Biskopshuset den 13 mars kl 12-16 och före årsmötet.

Bli medlem!

 
Alla intresserade är välkomna. Sätt in årsavgiften, endast 180 kr, på PlusGiro 49 20 43-5. Betalningsmottagare Lunds Universitetshistoriska Sällskap. Glöm inte att skriva ditt namn, adress och eventuell institution med hämtställe. Meddela gärna din epostadress till Inga.Elding@bahnhof.se, så att vi kan påminna om möten.

Styrelse och stadgar  


Aktuell styrelse och kontakt-adresser finner du här.

Valberedningens ordförande är Bengt E Y Svensson.

 

Sällskapets stadgar finns här.

 

Årsmötet 2017 hålls den 28 mars på SOL-center. Kallelse och handlingar finns här.


 

Lunds universitetshistoriska sällskap, c/o Universitetsposten, Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund