Lunds universitetshistoriska sällskap


Alla som är intresserade av universitetens historia i allmänhet och Lunds universitets i synnerhet är varmt välkomna som medlemmar. Medlemskapet ger inblickar i hur studenter, lärare och andra anställda har haft det genom tiderna. Sällskapet håller regelbundna möten och producerar en årsbok för sina medlemmar - långt mer värd än årsavgiften. En lista på årsböcker 1994-2016 finns här. En gång om året ordnar Sällskapet en studieresa till en annan universitetsmiljö. År 2017 gick resan med buss till Leipzig med kort besök i Dessau och Lützen. Läs mer här. LUHS reseregler finns här. Sällskapet ansvarar för Universitetsmuseet som är inrymt i en före detta professorsbostad inne på Kulturens museiområde i Lund. Sällskapets pris utdelas vartannat år till personer som gjort stora insatser för Lund, dess universitet och historia. Priset 2018 delas ut under Avstampsceremonin i Universitetshusets aula den 28 januari kl. 16.00–17.00. OBS Anmälan via www.lu.se

 

Aktuellt just nu:

 

Årsmötet 2018 hålls den 22 mars kl. 18.00. Plats: Fernströmsalen, BMC, Sölveg. 19, Lund. Kallelse o V-berättelse finns här. Ekonomisk redovisning finns här.

Årsboken 2018 En lundensisk litteraturhistoria kan hämtas utanför Fernströmsalen före årsmötet från kl. 16.30.

 

Bli medlem!

 
Alla intresserade är välkomna. Sätt in årsavgiften, endast 200 kr, på PlusGiro 49 20 43-5. Betalningsmottagare Lunds Universitetshistoriska Sällskap. Glöm inte att skriva ditt namn, adress och eventuell institution med hämtställe. Meddela gärna din epostadress till Inga.Elding@bahnhof.se, så att vi kan påminna om möten.

Styrelse och stadgar  


Aktuell styrelse och kontakt-adresser finner du här.

Valberedningens ordförande är Bengt E Y Svensson.

 

Sällskapets stadgar finns här.

 

Årsmötet 2018 hålls den 22 mars på BMC. Handlingar från Årsmötet 2017 finns här. Protokollet finns här.


 

Lunds universitetshistoriska sällskap, c/o Universitetsposten, Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund