Erlander-symposium om (natur)vetenskap och samhällsbyggande

Porträtt av Tage Erlander, signerat Erlanders barnbarnsbarn Christina Erlander Klein.

Datum: onsdag 24 april 2019

Tidpunkt: 13 – 18

Plats: Palæstra, Lund

Kontakt: Magnus.Jerneck@svet.lu.se

Sveriges mångårige statsminister Tage Erlander hade under större delen av sin levnad en mycket stark anknytning till Lund och Lunds universitet. Med anledning av att det är 90 år sedan Erlander tog sin examen anordnar Stiftelsen Tage Erlanders fond för naturvetenskap och teknik tillsammans med IVA, Lunds Matematiska Sällskap och Lunds universitet ett symposium på temat Naturvetenskap och samhällsbyggande den 24 april. Arrangemanget är öppet för både universitetsmedarbetare och allmänhet.

Konferencierer: Kalle Åström, matematik och Magnus Jerneck, statsvetenskap

Arrangörer: Erlanderstiftelsen, IVA & LU (Matematiska sällskapet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Ekonomihögskolan)

INLEDNING – TAGE ERLANDER OCH FORSKNINGSPOLITIKEN

2 x 25 minuter inklusive frågor

Föredrag av:

Karl-Petter Thorwaldsson, LO:s ordförande

Mats  Benner, Prof,  LU: Erlander och  naturvetenskapliga idealet: tidsnedslag 1919, 1959, 1979

VAD KAN NATURVETENSKAPLIG GRUNDFORSKNING BIDRA MED?

3 x 20 minuter inklusive frågor – 13:50-14:50

Föredrag av professorerna:

Anne Huillere, fysik,

Sara Snogerup Linse, kemi

Anders Hedenström,  biologi

Samtalsledare: Prof Nils Denck, matematik

PAUS – 14:50-15:10

NATUR OCH INNOVATION

Cirka 3 x 20 minuter. 15:10-16:00

Föredrag av professorerna:

Yvonne Granqvist – Livsmedel
Lars Samuelsson – Nano-solpanel solvoltaics

Kalle Åström – Artificiell intelligens (AI)
Samtalsledare: Ordförande IVA syd, Per Eriksson

VETENSKAP OCH SAMHÄLLSBYGGANDE

Ca 16:00 – 17:30
Prorektor LU Sylvia Schwaag Serger – hur blir vetenskap policy? Hur omsätts kunskaper i marknadsprodukter?
Fredrik Andersson, EHL, rektor/dekan, Kalle Åström,  Mats Benner

Samtalsledare: Professor Magnus Jerneck

2019-04-10

________________________________________